• Hot Beverages

  • Latte

   12oz. $3.50/ 16 oz. $4.00
   20oz. $4.75
  • Ghirardelli Latte

   12 oz. $4.10/ 16 oz. $4.60/
   20oz. $5.75
  • Latte with Flavor

   12 oz. $4.00/ 16 oz. $4.50/
   20oz. $5.55
  • Cappuccino

   12 oz. $2.95/ 16 oz. $3.45
  • Coffee

   12.oz $2.50/ 16oz. $2.75
   20oz. $3.00
  • Hot Chocolate

   12oz. $2.50/ 16oz. $3.00/
   20oz. $3.50
  • Americano

   12 oz. $1.75/ 16 oz. $2.25
  • Chai

   12 oz. $3.15/ 16 oz. $3.45
  • Specials

  • Espresso

   Single $1.35/ Double $1.95

   Add extra flavor for $0.29

  • Iced Beverages

  • Latte

   16 oz. $3.75/ 20 oz. $4.25/ 24 oz. $4.75
  • Latte with Flavor

   16 oz. $4.00/ 20 oz. $4.50/ 24 oz. $5.55
  • Ghirardelli Latte

   12 oz. $4.10/ 16 oz. $4.60/ 24 oz. $5.750
  • Americano

   12 oz. $2.85/ 16 oz. $3.35/ 24 oz. $3.85
  • Frappe

  • Flavors

   12 oz. $3.88/ 16 oz. $4.38

   Mocha, Vanilla, Caramel, White Chocolate, Chai, Strawberry Shortcake

  • Smoothies

  • Flavors

   12 oz. $3.00/ 16 oz. $3.50

   Mango, Strawberry, Strawberry-Banana, Wildberry

x